PERMOHONAN PERKHIDMATAN PEDAGANG

Sila ambil perhatian bahawa semua medan mestilah diisi untuk meluluskan permohonan anda:
APLIKASI PERKHIDMATAN PEDAGANG
MAKLUMAT KORPORAT
Alamat Surat Perniagaan
Jenis perniagaan

LAMAN WEB
ORANG YANG DIHUBUNGI
MAKLUMAT PERNIAGAAN
ex. Kaedah Pembayaran-Mata Wang: VISA-USD / PAYPAL-EUR
Mata wang penyelesaian pilihan

INTEGRASI

Adakah anda memerlukan bantuan dengan Penyepaduan API daripada jabatan IT kami?

Adakah anda menawarkan keahlian di tapak web anda?

DIRUJUK OLEH