ỨNG DỤNG DỊCH VỤ MERCHANT

Xin lưu ý rằng tất cả các trường phải được điền để phê duyệt đơn đăng ký của bạn:
ỨNG DỤNG DỊCH VỤ MERCHANT
THÔNG TIN CÔNG TY
Địa chỉ gửi thư kinh doanh
Loại hình kinh doanh

TRANG MẠNG
NGƯỜI LIÊN HỆ
THÔNG TIN KINH DOANH
Ví dụ. Phương thức thanh toán-Tiền tệ: VISA-USD / PAYPAL-EUR
Đồng tiền thanh toán ưa thích

HỘI NHẬP

Bạn có cần hỗ trợ về Tích hợp API từ bộ phận CNTT của chúng tôi không?

Bạn có cung cấp tư cách thành viên trên trang web của mình không?

GỌI BẰNG