Hẹn gặp bạn tại IFX Expo Asia sắp tới vào tháng 9 năm 2024!

IFX Expo

Tăng sức mạnh cho HỆ SINH THÁI FINTECH B2B TOÀN CẦU

Chào mừng bạn đến với iFX EXPO, triển lãm tài chính dành cho doanh nghiệp đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến, dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính trên khắp Châu Âu, Châu Á và Trung Đông.

iFX EXPO Asia là sự kiện kết nối kéo dài hơn 2 ngày nhằm cung cấp cho bạn những công cụ vô giá để phát triển doanh nghiệp của bạn thành công. Đó là cuộc gặp gỡ trong ngành mà mọi người đang nói đến, với cơ hội không giới hạn để kết nối với các giám đốc điều hành cấp C từ các công ty quốc tế nổi tiếng nhất và nội dung hấp dẫn từ các chuyên gia trong ngành truyền cảm hứng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại iFX EXPO Châu Á 2024. Một điều gì đó lớn lao sắp xảy ra.